Jouw spoor naar technische functies bij ProRail

Business Architect

Meer details
Match criteria
Actueel

Functie omschrijving

Overzie jij wat er bij de uitrol van ERTMS nodig is op het niveau van treinen, spoorinfrastructuur en bijbehorende processen? Ben jij in staat dit complexe geheel in logische samenhang te beschrijven?

Voor het programma ERTMS (European Rail Traffic Management System) zijn wij op zoek naar een Business Architect. In deze verantwoordelijke en uitdagende functie ben je met diverse werkzaamheden bezig. Werkzaamheden waar je aan kunt denken:

  • Opstellen en het verder uitbouwen van de vervoersysteemarchitectuur: Er is een eerste versie van een vervoersysteemarchitectuur ERTMS. De business architect is eigenaar van deze architectuurbeschrijving en draagt ervoor zorg dat deze permanent actueel is en dat ontbrekende views worden toegevoegd. Dit werk gebeurt in nauwe afstemming met ProRail en de spoorwegondernemingen.
  • Zorgdragen dat de architectuurmodellen worden toegepast in de ontwerp- en realisatieprocessen van het programma ERTMS: Het programma ERTMS voert de coördinatie en regie over de introductie van ERTMS in Nederland. Door middel van documentatie worden verschillende decomposities van het vervoersysteem toegepast voor de sector. Deze “top-documenten” zijn leidend voor de organisaties het materieel ombouwen of de infra wijzigen. Zij leiden daarvan hun deelsysteemarchitectuur af. Tezamen vormt het één logisch geheel: Het vervoersysteem in Nederland, binnen de Europese context.
  • Uitdragen: Architectuur bedrijven is geen doel op zich. Business architectuur ondersteunt management, ontwerpers en ontwikkelaars in hun werkzaamheden. De architectuurmodellen worden voor veel verschillende doelen gebruikt: Referentie, toets op compleetheid, risicomanagement, projectmanagement, toedelen van eisen aan onderdelen, onderkennen van relaties/interfaces. Daarvoor is een begrip nodig van de ontwikkelde modellen. Deze moeten worden uitgelegd, worden ingepast en “eigen worden gemaakt” bij de bovengenoemde doelgroepen. De business architect heeft een belangrijke rol in het uitdragen van deze kennis.

De business architect is de vanzelfsprekende persoon die wordt geraadpleegd en wordt betrokken bij ontwerp- en ontwikkelvraagstukken.

Functie eisen

Om deze functie goed uit te kunnen voeren is daarnaast het volgende van groot belang:

  • Hanteerbaar maken van complexiteit: De business architect weet complexe vraagstukken zodanig te modelleren en te verwoorden dat deze inzicht geven en geaccepteerd worden voor verschillende doelgroepen: (Senior) management, collega architecten op verschillende niveaus en vanuit verschillende aspecten, specificatoren en ontwerpers.
  • Conceptueel denker: De business architect is een staat om een probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en weet te abstraheren van het hier-en-nu en de concreetheid van het probleem als zodanig. Daarbij is creativiteit een sleutelvaardigheid. Daarnaast heeft de businessarchitect een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
  • Communicatief vaardig: De business architect weet te overtuigen, weet te inspireren en weet mensen “mee te krijgen” in de denkwereld van abstracte modellering. Hij weet daarbij te verbinden: ieder individu heeft een beeld van de werkelijkheid, terwijl tegelijkertijd het enige en juiste model van de werkelijkheid niet bestaat. Het gaat erom dat er een gemeenschappelijk gedragen en geaccepteerd beeld wordt gecreëerd waar de verschillende doelgroepen allen mee werken en aan refereren.

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

20.11.2020

Contactpersoon

Avest

Disclaimer  |   Downloads  |  
Samen voor het spoor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.