Jouw spoor naar technische functies bij ProRail

Projectcoördinator ERTMS

Meer details
Match criteria

Functie omschrijving

De Projectcoördinator is de rechterhand van de Projectmanager. Om ervoor te zorgen dat het (deel-)project goed loopt is de Projectcoördinator (Pco) de spin in het web als het gaat om administratieve en coördinerende taken. Specifieker staat de Pco aan de lat voor:
 • Uitvragen/organiseren van (projectteam-)overleggen incl. vergaderruimtes
 • Inrichting en beheren van de SharePoint-site hier hoort ook archivering bij: archiveren van documenten, reviewformulieren en notulen in SharePoint
 • Het vaststellen van agenda en het maken van notulen, actie- en/of besluiten lijst projectoverleg en sturen op status van actiepunten (telefonisch/fysiek/via mail)
 • Het beheren en signaleren van afwijkingen & risico’s m.b.v. projectplanning, risicolog, issuelog, capaciteitsoverzicht en project deliverables (dossiervorming)
 • Voorbereiden van (maand)rapportages
 • Voorbereiden ERTMS congres
 • Organiseren en faciliteren gesprekken en overleggen met stakeholders
 • Organiseren en coördineren van de documentreviews
 • Controle op naleven kwaliteitsprocessen en naast het rapporteren en rappelleren, het aanspreken van projectteam op voortgang
 • Ondersteunen van de projectteamleden waar dat kan
 • Uitvoeren van het inkoopproces door het aanmaken van opdrachten (winkelwagens en bestellingen)
 • Verzamelen van informatie voor financiële rapportages
 • Verzamelen van planningsgegevens voor de projectsturing

Functie eisen

 • Minimaal Hbo werk en denkniveau
 • Ervaring in een soortgelijke rol
 • Ervaring met planstudies of projecten in een heel vroeg stadium is een enorme pré
 • Met veel stakeholders kunnen schakelen
 • Werken onder (tijds)druk
 • Affiniteit met ERTMS / het spoor / treinbeveiliging zou mooi zijn

Bedrijfsprofiel

De Programmadirectie ERTMS voert in 2022 in opdracht van het ministerie van IenW een planstudie uit naar de landelijke uitrol van ERTMS. Hiervoor is een tijdelijke projectorganisatie ingericht. Deze bestaat onder meer uit een projectleider, stakeholdermanagers, aspectmanagers en een programmamanager modellen. Omdat we deze planstudie met veel betrokken partijen en in korte tijd uitvoeren, zoekt het projectteam een stevige projectcoördinator die ons helpt met administratieve- en coördinerende taken.

De bedrijfseenheid
De overheid en de spoorsector hebben de ambitie om de kwaliteit van het spoor te verbeteren. De invoering van ERTMS gaat ons hierbij helpen. ERTMS zorgt voor een veiliger spoor en biedt ook potentiële voordelen op het gebied van betrouwbaarheid, snelheid, het vergroten van de capaciteit en makkelijker grensoverschrijdend treinverkeer.

De afdeling
De afdeling Treinbeveiligingssystemen zorgt ervoor dat ProRail blijft beschikken over de juiste treinbeveiligingssystemen. Dit betekent enerzijds het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de bestaande systemen. Anderzijds maken we zowel in functionaliteit als in technologie een sprong vooruit. Denk hierbij aan de migratie naar ERTMS en het digitaliseren van systemen en processen waardoor de ICT component in de systemen steeds groter wordt. De systemen worden daarbij abstracter en complexer. Samen met de collega-afdelingen binnen ProRail realiseren we zo de juiste mix van functionaliteit, prestaties en levensduurkosten.

Arbeidsvoorwaarden

Solliciteer uiterlijk op 18 mei 2022, voor 16:00 uur.

Cv vereisten:
Onder een CV verstaan wij overzicht van de werkervaring (in a-chronologische volgorde, dus van nieuw naar oud) van de kandidaat. Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-format van maximaal 4 pagina’s A4.

Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

Aanbiedingen zien wij graag tegemoet voorzien van onderstaande informatie:
• Aantal beschikbare uren per week: 36 uur
• Beschikbaar per: 1-6-2022 tot 31-12-2024
• Uurtarief: Schaal 7 tot max 59,50 EUR
• Voorletters kandidaat.
• Korte motivatie, gericht op de functie (eisen)
• Contactgegevens van de accountmanager van de leverancier in het cv. Indien ZZP ook KvK en Bedrijfsnaam vermelden

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

12.05.2022

Contactpersoon

Assum

Disclaimer  |   Downloads  |  
Samen voor het spoor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.