Jouw spoor naar technische functies bij ProRail

Projectmanager ERTMS

Meer details
Match criteria

Functie omschrijving

Gezocht wordt een projectmanager voor onderzoek naar uitrol van ERTMS op de Noordelijke Lijnen. Het onderzoek behelst het opleveren van beslisinformatie voor de Stuurgroep ERTMS en ProRail teneinde een besluit mogelijk te maken óf en zo ja op welke wijze en in welke omvang de uitrol van ERTMS op deze lijnen, inclusief alle daarvoor noodzakelijke overige maatregelen zoals ombouw materieel, aan de uitvoeringsscope van het Programma ERTMS het beste wel/niet kan worden toegevoegd. De toevoeging van die lijnen is gewenst vanwege de urgente vervangingsopgave van de treinbeveiliging aldaar. Bij het onderzoek gaat het om het bepalen van de impact van de eventuele toevoeging op het huidige Programma in termen van onder meer scope, tijd, geld en risico’s alsmede om het bepalen van deze elementen voor de uitrol op de lijnen zelf. Daarnaast valt te bezien óf en zo ja in welke mate invulling kan worden gegeven aan verdergaande doelen. Het beoogde kwaliteits- en detailniveau van de uitwerkingen komt overeen met dat van de Programmabeslissing ERTMS van 17 mei 2019. De insteek van het onderzoek is ‘stapsgewijze getrechterde besluitvorming’ met 2 levermomenten voor beslisinformatie: oktober 2019 en januari 2020. Er zal een team van deskundigen (van ProRail) beschikbaar worden gesteld voor de uitwerkingen.

Functie eisen

  • Kennis van ERTMS en ruime ervaring met opleveren van de juiste objectieve beslisinformatie op basis van joint fact finding in veelzijdig speelveld; niet laten beïnvloeden/sturen door maar bij oplevering nadrukkelijk wel aandacht besteden aan de belangen van betrokken organisaties/organisatieonderdelen zodat besluitvorming mogelijk is
• Ervaring met Quickscans, verkenningen en planuitwerkingen
• Ervaring met onderzoeken/projecten op snijvlak beleid/techniek en betrokkenheid overheden én spoorsector
• Kennis van spoorsector (structuren, verantwoordelijkheden) zowel mbt infra, materieel als ook operatie en vervoer
• Bij voorkeur reeds ervaring bij/met het Programma ERTMS
• Snel schakelen op / bepalen van juiste abstractie-/detailniveau in spanningsveld ‘kwaliteit/omvang/diepgang beslisinformatie’ en ‘beschikbare doorlooptijd’
• Hoofd- en bijzaken goed kunnen scheiden
• Ruime ervaring bij faciliteren, enthousiasmeren, aansturen van een kernteam (dat gezamenlijk met projectmanager dagelijks werk doet) en experts vanuit expertpool
• Ruime ervaring met opleveren van heldere rapportages/beslisdocument; (deels) zelf schrijven maar ook regiseren van tijdige toeleveringen
• Communicatief en laagdrempelig noodzakelijke contacten/afstemmingen zoeken
• Ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen
• Politieke sensitiviteit
• Creatief, denkend in oplossingen; meerdere wegen naar Rome weten te bewandelen, zonder doelgerichtheid op het resultaat te verliezen
• Academisch werk- en denkniveau

Bedrijfsprofiel

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten wij ons 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. We willen meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst. Dat doen we altijd met aandacht voor onze invloed op het milieu en de samenleving.

Arbeidsvoorwaarden


• Functietitel: Projectmanager
• Functieprofiel vanuit functiehuis: Projectmanager A
• Perceel: Techniek
• Inzet: 24 u per week
• Periode: juli 2019 – febr. 2020
• Schaal: 11
• Inhurende afdeling: Programmadirectie ERTMS
• Inhurende manager: Programmadirecteur ERTMS

einddatum 24-06 om 10:00 uur

Publicatiedatum

17.06.2019

Contactpersoon

Avest

Disclaimer  |   Downloads  |  
Samen voor het spoor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.