Jouw spoor naar technische functies bij ProRail

Rail Systems Engineer Ondergrondse Infra

Meer details
Match criteria
Actueel

Functie omschrijving

De uitvraag omvat het inventariseren en onderzoeken van het overgrote deel van de kabels en leidingen in het doeltracé van de gehele corridor van Zee tot aan Zevenaar. Dit houdt in dat over dit gehele traject alle kabels en leidingen op de Havenspoorlijn en het A15 Betuwetracé onderzocht worden op o.a.; liggingsgegevens, registratie, benutting en afwijkingen in relatie tot de voorschriften.

Hiervoor dienen naast de desk- en visuele- controle een groot aantal proefsleuven te worden gegraven om de onderbouwing van de liggingsgegevens vast te kunnen stellen (ca. 900 proefsleuven) Binnen de opdracht zal de Opdrachtnemer zelf een plan moeten aanleveren waar en op welke wijze de proefsleuf-werkzaamheden worden uitgevoerd.

In gezamenlijk overleg met ProRail Projecten en ProRail Ondergrondse Infra zal dit plan worden besproken en na goedkeuring worden uitgevoerd. Voor de werkzaamheden van de proefsleuven dienen o.a. ook zaken als veiligheid, spanningsloos schakelen, meeliften in buitendienststellingen en onderhoudsnachten te worden geregeld. Tevens dient onderzoek te worden gedaan naar de status en ligging van kabelgarnituren als; kabellassen, kabelkokers, duikers, zinkers en (spoor)kruisingen.
Doelstelling van het inventarisatie-onderzoek is om een zo compleet mogelijk inzicht te verkrijgen van de benodigde herstelacties voor de kabels en leidingen op de corridor Zee-Zevenaar. Te denken valt aan herstelacties in relatie tot verzakkingen, trekspanning, defecten, vervuiling, aanpassingen en beschadigingen, maar ook in relatie tot het voldoen aan de ProRail voorschriften.”


Verantwoordelijkheden:

Een inventarisatie van de huidige stand van de kabels en leidingen doen door middel van proefsleuven uitvragen. Op basis hiervoor gaan de plannen opgesteld worden voor het herstelwerk dat in de realisatieopdracht uit gevoerd moet worden. Hoe dit er uit gaat zien hangt dus af van de uitkomsten van deze fase.
We hebben een Rail Systems Engineer nodig die expertise heeft van kabels uit leidingen zodat de huidige engineeringsopdracht goed begeleid kan worden en afstemming met Assetmanagement kan doen, maar bij voorkeur ook mee kan denken in de planvorming om de vervolgopdracht te formuleren. De huidige opdracht loopt t/m 31 dec. 2023. Daarna gaan we de realisatie in, waar we nog geen specifieke informatie over hebben. Dit zal vermoedelijk ook nog 1-2 jaar duren.

Resultaat:

Welke resultaten moet de inhuurkracht laten zien aan het einde van de inhuurperiode?

• Engineeringsopdracht conditionerende onderzoeken, K&L ontwerp en Eisendeel (deel 1)
• Eisenspecificatie t.b.v. aanbestedingsdossier, incl. conditionerende onderzoeken (deel 2 - optioneel)


Wanneer is de inhuuropdracht naar tevredenheid afgerond?

• Bij akkoord AM op ontwerpproducten, waarbij helder inzicht gegeven wordt de actuele buitensituatie middels een uitvoerbaar herstelplan.


Wanneer moeten de eindresultaten opgeleverd worden?

• In overleg, conform planning Ingenieursbureau en tendermanager ProRail.

Functie eisen

• Kennis Ondergrondse Infra ProRail en Verlichting op emplacementen
• Kennis raakvlakvelden (Baan, Spoor, TB, TEV, etc)
• Kennis UAV-GC en Systems Engineering (CRS, Eisenspec)
• Werken conform Kernproces en PRC00055 ProRail
• Verbinder
• Resultaat gericht
• Analytisch denken
• Overtuigingskracht
• Plannen en aansturen

Afdeling

ProRail biedt graag ruimte aan iedereen. Daarbij zien ze talent als basis en diversiteit als kracht om samen betere resultaten te behalen. Voor jou als rail systems engineer is er plek in het team binnen de bedrijfseenheid Asset Management.

Voorstelvereisten

Solliciteer uiterlijk 31 mei om 16:00 uur.
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring (in a-chronologische volgorde, dus van nieuw naar oud) van de kandidaat. Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Word format van maximaal 4 pagina’s A4. Indien ZZP ook KvK en Bedrijfsnaam vermelden.

Aanbiedingen zien wij graag tegemoet via recruitment@svhs.eu voorzien van onderstaande informatie:
• Aantal beschikbare uren per week: 10 uur per week
• Beschikbaar per: 01-06-2023 t/m 30-06-2023
• Uurtarief: (Richttarief o.b.v. schaal 9 is 87,50)
• Naam kandidaat:
• Korte motivatie, gericht op de functie (eisen):

Locatie

Utrecht, De Inktpot

Publicatiedatum

24.05.2023

Contactpersoon

Hussen

Disclaimer  |   Downloads  |  
Samen voor het spoor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.