Jouw spoor naar technische functies bij ProRail

Risicomanager/analist ERMTS

Meer details
Match criteria

Functie omschrijving

Als risicomanager ERTMS maak je onderdeel uit van het team programmabeheersing binnen de programmadirectie ERTMS. De programmadirectie voert de regie en coördinatie over het programma ERTMS en de implementerende organisaties ProRail, NS en de overige vervoerders & materieeleigenaren.
Als risicomanager ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van de verschillende werkunits en onderdelen binnen de programmadirectie in het risicomanagementproces, waaronder het uitvoeren van risicoanalyses. Daarnaast ondersteun je de senior risicomanager in het risicomanagementproces programma breed waarbij je zitting hebt in de risicomanagementtafel waar de implementerende organisaties vertegenwoordigd zijn. De complexiteit en diversiteit van het programma ERTMS, waarbij de samenwerking met de implementerende organisaties een belangrijke succesfactor is maken deze functie uitdagend. Je hebt sterke affiniteit met en toont betrokkenheid voor de inhoud van het programma ERTMS en beperkt je zeker niet alleen tot de methodische kant van het risicomanagementproces. Je missie is om middels een goed draaiend risicomanagementproces het management tijdig van kwalitatief hoogwaardige sturingsinformatie te voorzien zodat de risico’s van het programma adequaat beheerst worden.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Het zelfstandig ondersteunen en begeleiden van de verschillende onderdelen van de programmadirectie ERTMS in het risicomanagementproces, onder andere door het organiseren en uitvoeren van risicoanalyses binnen de programmadirectie ERTMS;
 • Het inrichten en zorgdragen van een kwalitatief hoogwaardig risicodossier binnen de programmadirectie ERTMS passend binnen de kaders en werkafspraken van het programma ERTMS;
 • Het ervoor zorgdragen dat de risico’s van het voornoemde risicodossier gekwantificeerd zijn (kansen en gevolgen), met de juiste kwaliteit zodat de informatie hiervan geschikt is als input voor het uitvoeren van probabilistische planningsanalyses en de onderbouwing van de financiële prognose eindstand;
 • Het periodiek actualiseren (4x per jaar) van het risicodossier waarbij de verantwoordelijke risico-eigenaren actief bevraagd en gechallenged worden op de voortgang in de beheersing van bestaande risico’s, het identificeren van mogelijk nieuwe risico’s en het actueel houden van de risico kwantificering.
 • Het schrijven van de risicoparagraaf en eventuele risicobijlage t.b.v. de kwartaalrapportages binnen de programmadirectie ERTMS (dit is overigens niet de rapportage van de programmadirecteur ERTMS aan de Stuurgroep ERTMS)
 • Het ondersteunen van de senior risicomanager bij de ontwikkeling en implementatie van de werkafspraken en het risicobeheersinstrumentarium;
 • Het ondersteunen van de senior risicomanager bij de voorbereiding en daaruit vloeiende acties van de (programma-brede) risicomanagementtafel;Het ondersteunen van de senior risicomanager in de begeleiding van programma-brede: risicoanalyses, probablistische planningsanalyses, werkgroepen & ‘specials’.
 • Het ondersteunen van de senior risicomanager in de periodieke (programma-brede) verificatie, vastlegging en rapportage van het risicoprofiel dat periodiek gerapporteerd wordt aan de Stuurgroep ERTMS en de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer;

Functie eisen

 • Minimaal HBO opleidingsniveau bij voorkeur technisch of financieel/bedrijfskundig
 • Minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met risicomanagement in de spoor – en/of infrastructuur sector en/of ICT-sector
 • Ervaring met probabilistische (plannings)analyses is een pré

Maar ook:
 • Je kunt zelfstandig kunnen werken
 • Je bent analytisch, werkt gestructureerd en hebt adviesvaardigheden ontwikkeld
 • Je kunt doorvragen (waar nodig prikkelend) om te komen tot een juiste formulering en kwantificering van risico’s en een zo volledig mogelijke risico-inventarisatie
 • Je bent samenwerkingsgericht, schuwt geen mensen en weet om te gaan met weerstand
 • Je bent bereidt nog steeds te leren
 • Je hebt affiniteit met de inhoud van het programma ERTMS (kernwoorden hierbij zijn spoorsector, infrastructuur, rollend materieel, techniek, ICT en organisatorische processen)

Bedrijfsprofiel

Het ministerie IenW heeft bij ProRail de opdracht belegd om het programma ERTMS te coördineren. Hiertoe is de programmadirectie ERTMS ingericht die als taak heeft om namens de opdrachtgever IenW het programma ERTMS te regisseren en daarbij de implementerende organisaties die voor de uitvoering van het programma staan, te coördineren. De implementerende organisaties die het programma uitvoeren zijn ProRail, NS en de overige vervoerders en materieeleigenaren in de spoorsector. Binnen de programmadirectie is het onderdeel programmabeheersing verantwoordelijk voor de inrichting van het beheersinstrumentarium en het ondersteunen en erop toezien dat de beheersing van het programma adequaat verloopt binnen de gestelde kaders en afspraken.

Risicomanagement is een onderdeel van Programmabeheersing.

Arbeidsvoorwaarden

Solliciteer uiterlijk op 14 januari 2022, voor 10.00 uur!

Cv vereisten:
Onder een CV verstaan wij overzicht van de werkervaring (in a-chronologische volgorde, dus van nieuw naar oud) van de kandidaat. Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-format van maximaal 4 pagina’s A4.

Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

In het CV dient de raamcontractant te allen tijde de volgende zaken te vermelden:
• Aantal beschikbare uren per week 36
• Tarief: Schaal 9: tot € 80, - per uur
• Beschikbaar vanaf 1-2-2022

• Beschikbaar tot 31-1-2023 (optie tot verlenging)
• Voorletter kandidaat
• Uurtarief óók vermelden a.u.b.
• Bedrijfsnaam en KVK-nummer indien ZZP'er
• Contactgegevens van de accountmanager van de leverancier in het cv

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

28.12.2021

Contactpersoon

Avest

Disclaimer  |   Downloads  |  
Samen voor het spoor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.