Jouw spoor naar technische functies bij ProRail

RSE: Implementatie VISI

Meer details
Match criteria

Functie omschrijving

Binnen de afdeling AM Techniek resourcing zijn we op zoek naar een implementatiemanager voor de implementatie van de uitrol van VISI Review. De implementatiemanager organiseert de implementatie van het nieuwe VISI-raamwerk voor review in de business. Hierbij zal samengewerkt worden met de procesregisseur waar dit de implementatie van het reviewproces betreft.

Hij/zij voert de volgende activiteiten uit:
• Opstellen implementatieplan en bepalen benodigde doorlooptijd i.s.m. de ICT-projectmanager. Ook vaststellen waar zich risico’s voor kunnen doen in de implementatie en daar maatregelen voor treffen.
• Vaststellen stakeholderlijst en welke aandacht er nodig is voor de verschillende gebruikersgroepen.
• Verzorgen communicatie naar alle stakeholders (o.a intern prorail/ingenieursbureaus).
• Organiseren dat producteigenaren (vooral IB’s) aanhaken bij het gebruik van VISI.
• Leveren bijdrage aan maken trainingsmateriaal
• Organiseren van (training)sessies voor uitleg van het reviewproces (i.s.m. de procesregisseur) en het nieuwe VISI-raamwerk.
• Vaststellen welke key-users een extra rol kunnen vervullen m.b.t. de implementatie.
• Organiseren van extra ondersteuning in de 1e maand na in gebruik name van het verbeterde VISI-raamwerk en procesbeschrijving. Waar nodig het bijsturen hierop.
• Zorgen dat de procesafspraken, voor zover ze aan VISI gekoppeld zijn, geïmplementeerd worden.
• In beeld brengen welke issues er spelen in het reviewproces die niet aan VISI gekoppeld zijn en doen van voorstellen voor hoe hier mee om te gaan.
• Afstemming met de ICT-projectmanager t.a.v. de planning en het verloop van bovenstaande activiteiten.
• In behandeling nemen van vraagstukken die zich t.a.v. het reviewproces voordoen in relatie tot de functionaliteiten in VISI, en zorgen dat hierover besluiten worden genomen.
• Doorvoeren van benodigde wijzigingen in de procesbeschrijving en/of -flow.
• Formaliseren van de nieuwe versie van de procesbeschrijving en -flow (= goedkeuring door de proceseigenaar en/of stuurgroep).
Creëren/borgen van draagvlak voor het gewijzigde proces in alle lagen van de organisatie (management en uitvoerend).

Functie eisen

  • Ten minste afgeronde HBO Technische opleiding
  • Ervaring met VISI is een pre
  • Organisator
  • Goede presentatie vaardigheden
  • Goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift)

Bedrijfsprofiel

De bedrijfseenheid Projecten zorgt voor alle uitbreidingen van het spoornet, de bouw van nieuwe stations, tunnels en viaducten, en de vervanging van overwegen. Daarnaast onderhoudt Projecten het relatie- en accountmanagement met overheden en investeerders.

De afdeling Railtechniek beheert risico’s binnen (technische) projecten en programma’s van ProRail door aan het begin van een project de complete klantvraag in beeld te krijgen. De vaak abstracte vraag van de opdrachtgever wordt helder vastgelegd en vertaald naar een veilige en passende oplossing. We leggen op tijd de verbinding met de omgeving en betrokken partners zoals aannemers en ingenieursbureaus. Onze mensen zijn ervaren specialisten en werken volgens een integrale, onafhankelijke en resultaatgerichte aanpak. Hierdoor spelen wij een belangrijke rol in het behalen van de bedrijfsdoelen van ProRail.

Arbeidsvoorwaarden

Solliciteer uiterlijk op 21 mei 2021, voor 09.00 uur!

Cv vereisten:
Onder een CV verstaan wij overzicht van de werkervaring (in a-chronologische volgorde, dus van nieuw naar oud) van de kandidaat. Het CV is in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-format van maximaal 4 pagina’s A4.

Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen.

In het CV dient de raamcontractant te allen tijde de volgende zaken te vermelden:
• Aantal beschikbare uren per week 36
• Beschikbaar: 31-5-2021
• Beschikbaar tot 26-11-2021
• Uurtarief
• Contactgegevens van de accountmanager van de leverancier in het cv

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

11.05.2021

Contactpersoon

Avest

Disclaimer  |   Downloads  |  
Samen voor het spoor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.